Ekologická újma

Každý provozovatel musí mít zpracované hodnocení rizika ekologické újmy do 1.1.2013.
  • Povinnost se týká každého provozovatele, který provozuje stanovenou činnost uvedenou v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb., v platném znění, a to do konce roku 2012.
  • Hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb., v platném znění a NV č. 295/2011 Sb., v platném znění (základní hodnocení, podrobné hodnocení rizika).
Cena za zpracování Základní hodnocení rizika ekologické újmy : 1000,- Kč.
Jsem plátcem DPH.   

Kontakt

Ing. Radka Šprochová Aleje 445/69
725 28 Ostrava 28
odpady.kvalitne@seznam.cz
mobil.č. 603319985
R.Sprochova@seznam.cz