Dotaz:
Bude po 1.6.2015 existovat nějaké přechodné období,ve kterém se budou tolerovat v bezp. listu uvedené klasifikace pro látky a směsi dle DPD a CLP vedle sebe v BL, než budou listy upraveny?

Odpověď:

U látek není přechodné období, celá dosavadní platnost 453/2010  je přechodné období, už od okamžiku, kdy nařízení 453/2010 vyšlo, se ví, že od 1.6. 2015 musí být BL podle přílohy II tohoto nařízení.

U směsí uvedených na trh!! bude přechodné období do 1.6.2017. Směs u distributora, dodaná před 1.6.2015, může mít i nadále list postaru. Výrobce a dovozce směsi musí mít list v novém formátu po 1.6.2015 (uvádí na trh)

Kontakt

Ing. Radka Šprochová Aleje 445/69
725 28 Ostrava 28
odpady.kvalitne@seznam.cz
mobil.č. 603319985
R.Sprochova@seznam.cz